Přeskočit na hlavní navigaci
Historie zámku

Úvod

Zámek Nelahozeves je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb v Čechách. Leží ve stejnojmenné obci asi 35 km severně od Prahy na levém břehu řeky Vltavy. Pod zámkem se nachází rodný dům hudebního skladatele Antonína Dvořáka.

Historické počátky

Zámek Nelahozeves byl vystaven na žádost bavorského šlechtice Floriána Griesbecka z Griesbachu (1504-1588), který byl osobním tajemníkem a blízkým rádcem císaře Ferdinanda I. Dle plánu královského architekta Bonifáce Wohlmuta tak po více než 60 letech vzniklo šlechtické sídlo ve stylu italského castella. Původně mělo jít o dvoupodlažní budovu se čtyřmi křídly propojenými na nárožích bastiony ve tvaru lichoběžníku.

historic Nela 1726

Když v roce 1588 Florián zemřel, zámek zdědil jeho syn Blažej, a stavba zámku tak mohla pokračovat až do roku 1614. V roce 1623 se rodina dostala do finančních potíží, a tak byla Floriánova vnučka Veronika donucena zadlužené panství prodat Polyxeně z Lobkowicz (1566-1642).

Během třicetileté války (1618-1648) se zámek stal terčem mnohých útoků. Po válce Polyxenin syn, Václav Eusebius, 2. kníže z Lobkowicz (1609-1677), nejvyšší kancléř Českého království, nechal provést rozsáhlé rekonstrukce a začal zámek využívat pro správu rozlehlého panství. Přestože se jedná o krásnou budovu se všemi přednostmi šlechtického sídla, Nelahozeves jako hlavní rodinné sídlo nesloužila. Tím byl Lobkowiczký palác ve Vídni a později zámek v Roudnici nad Labem.

Charakteristické architektonické prvky

Zámek Nelahozeves je příkladem italského castella s bastiony a přístupem po kamenném mostě přes příkop. V polovině 16. století, kdy byla stavba zámku započata, byl tento styl považován za velmi moderní. Během následujících staletí prošla zámecká budova pouze drobnými úpravami. Díky tomu si zámek svou podobu zachoval až do dnešní doby.

Na stěnách severního reprezentačního křídla zámku jsou dochována sgrafita, která byla v nedávné době restaurovaná. Znázorňují scény z Bible a antické mytologie. 

Co se týče zámeckých interiérů, za zmínku jistě stojí Arkádová hala a Rytířský sál z roku 1564 zdobený freskami zobrazujícími válečné bojovníky v nadživotní velikosti. Stropní dekorace ilustrují pět římských ctností dle interpretace Tita Livia. Strop je zdoben motivy z římských dějin a je rozdělen do devíti částí propracovanými štuky s motivy květin a ovoce.

Dominantou místnosti je renesanční pískovcový krb.

Krb

Zámek Nelahozeves ve 20. století

Na konci 19. století Vilemína  (1863-1945), dcera Mořice, 9. knížete z Lobkowicz (1831-1903), na zámku založila pensionát pro svobodné a ovdovělé šlechtičny, jednalo se o řád sester boží lásky. Vilemína byla posledním členem rodu Lobkowiczů, který na zámku v Nelahozevsi žil. Místem jejího posledního odpočinku se stal místní hřbitov.

V roce 1948 byl zámek konfiskován komunistickou vládou. V 70. a 80. letech byly jeho prostory využívány Středočeskou galerií, byly zde vystaveny některé z obrazů Lobkowiczkých sbírek a moderní socialistické umění.

Nela exterier 2016

V roce 1993 byl v rámci restitučních řízení zámek rodině Lobkowiczů navrácen a bezprostředně nato zde byla otevřena dočasná expozice. V letech 1997-2007 byla veřejnosti zpřístupněna stálá expozice “Umění šesti století” představující nejvýznamnější díla Lobkowiczkých sbírek.

V roce 2007 byly některé z vystavovaných sbírkových předmětů převezeny do Prahy a staly se součástí nově vznikajícího rodinného muzea v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Na zámku Nelahozeves byla během následujícího roku představena nová expozice Pohled do šlechtického interiéru rodiny Lobkowiczů detailně ilustrující životní styl vlivné šlechtické rodiny v Čechách 19. století.

Pod zámkem se nachází rodný dům Antonína Dvořáka, v němž je dnes muzeum věnované životu a dílu tohoto velkého českého hudebního skladatele.

Dvořákův dum


AkceHlavní navigace: